İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİMİZ

Aktif Başkent olarak stratejimiz; Yetenekli, şirketine bağlı, Aktif Başkent değerlerini benimsemiş verimli bir işgücüne sahip olmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ

Aktif Başkent’in stratejik hedeflerine ulaşması  ve sektördeki liderliğini sürdürebilmesi için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONUMUZ

Hedef ve stratejilerimiz ile uyumlu olarak çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesini, ihtiyaçlar paralelinde uzmanlaşmış kadroların istihdamını sağlamak ve geleceğin kadrolarının yetiştirilmesi için gerekli planlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek, etkinlik ve verimliliği sağlayacak yapılanma ve iş süreçlerinin uygulanmasını sağlamak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Tüm faaliyetlerimizde "önce insan" ilkesini temel değer olarak kabul ederiz.

İlişkilerimizde karşılıklı sevgi, saygı ve güven ortamına önem veririz.

Lider konumda kalabilmek için farklılaşma ve sürekli yenilenmeyi temel ilke kabul ederiz

Ekip çalışmasının önemine inanırız

Müşteri ve pazar odaklı düşünürüz

Müşterilerin ve çalışanların memnuniyetine önem veririz

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimine önem veririz.

Sonuç odaklı düşünürüz.

Başarıya giden yolun özverili ve disiplinli çalışmaktan geçtiğine inanırız. Bu doğrultuda Aktif Başkent’te varlık gösteren, konusunda uzman olan tüm çalışanlarımızın   gelişimi ve ailemize yeni katılacak olan uzman personellerinin, Aktif Başkent değerlerini benimsemesi için eğitim ve gelişim faaliyetlerimizi sürdürürüz. 

İŞE ALIM UYGULAMALARIMIZ

İşe alım uygulamalarımız yetkinlik modelimizde yer alan özelliklere göre yapılmaktadır. Adaylarımızın pozisyonlara uygunluğu yaptığımız mülakatlar ve test vb. uygulamalarla değerlendirilmektedir.

ÜCRETLENDİRME

Ücret kademelerimiz, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Piyasa koşulları ve şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret uygulanması esastır. Çalışanlarımıza yılda 12 maaştan oluşan (yıllık) ücret politikası uygulanmaktadır. Belirlenmiş şirket politikaları çerçevesinde, yılda 1 (bir) kez Ocak ayında piyasa konumlandırması ile kişisel ve takım performans sonuçları dikkate alınarak ücret artışı yapılmaktadır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Performans değerlendirme sistemimiz, yılda 1 kez uygulanan ve yıl içinde de gelişimi izlenen hedef ve yetkinlik odaklı bir sistemdir. Şirketimizin vizyon-misyon ve stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde, çalışanlarımızın bireysel katkılarını görmelerini sağlamak, çalışanlarımıza verilen hedeflerin şirketimiz hedefleriyle örtüşmesi, hedeflerimizin gerçekçi olması ve karşılıklı güvene dayanması sistemimizin esasını oluşturmaktadır.

KARİYER FIRSATLARI

Başvurularınızı kariyer.net ve yenibiris.com web sitelerinde bulunan ilanlarımız ile gerçekleştirebilir ayrıca CV'nizi info@aktifbaskent.com adresine mail olarak iletebilirsiniz.