Kurumsal Pazarlama

AB KURUMSAL PAZARLAMA; gayrimenkul alanında karşılaşılabilecek olası riskleri ortadan kaldırmak adına Yatırım Danışmanlığı, Gayrimenkul Danışmanlığı, Gayrimenkul Geliştirme, Gayrimenkul Satış Ve Pazarlama alanlarında detaylı hizmet vermektedir.

“Yatırımlarınızı doğru yönlendirin, değeri artsın.’’

Yatırım Danışmanlığı

Yatırımlarınızı doğru yönlendirin, değer artsın.

Gayrimenkul sektöründe yatırım yaparken, uzun ve sabır gerektiren bir dizi çalışmayla başarısızlığa yol açacak riskler tespit ve elimine edilebilir. Yatırım yapılırken planlı atılan adımlar, başarılı bir proje yolunda temel taşlarının sağlam bir şekilde yerli yerine oturması anlamına gelir.

Kontrollü ve iyi yönetilen yatırım süreçleri, sistematik olmayan risklerin en iyi şekilde yönetilmesini, böylece projenin hedefine ulaşmasını sağlar.

Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri

 • Metraj, keşif ve bütçe yönetimi
 • Proje direkt ve endirekt maliyet analizlerinin yapılması ve proje bütçesinin hazırlanması
 • İş programının çözümlenmesi ve kritik aktivitelerin belirlenmesi
 • Yatırımcının el kitabı olan proje “master planı’’ hazırlanması
 • Fizibilite çalışması
 • Yatırım planlama / bütçeleme
 • Yatırımcı lehine her türlü rekabet ortamı hazırlanarak müteahhit seçimi ve değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi
 • Süpervizyon Hizmetleri
   

Gayrimenkul Danışmanlığı

Gayrimenkulde tesadüflere yer yoktur.
İşin doğrusunu bilen biri mutlaka vardır.

Gayrimenkul, kendine has dinamikleri ve mantığı olan bir yatırım enstrümanıdır. Bu yüzden gayrimenkul yatırımları yapılırken hatalardan korunmak için ince elenip sık dokunmalıdır. AKTİF BAŞKENT, gayrimenkul piyasasına özgü hizmetlerle yatırıma konu olacak varlıkların tüm özellikleriyle tespit edilmesini ve tanımlanmasını sağlar.

Durum Tespiti
İlgili kurum ve kuruluşlardan imar durumu, çap, plankote benzeri hukuki ve teknik belgeler ışığında, yatırımcının ihtiyacı göz önünde bulundurularak, belli bir strateji doğrultusunda durum tespit raporu hazırlanır.

Gayrimenkul Değerleme
Herhangi bir yatırım kararında en önemli husus, yatırım yapılacağı mülkün gerçek değerinin belirlenmesidir. Değerleme çalışmalarında; satış karşılaştırma, maliyet yaklaşımı, gelir kapitalizasyonu yöntemleri gibi, dünyada kabul gören son teknikler kullanılarak, tüm resmi ve teknik belgelerin ışığında en detaylı analizlerle değerleme raporları hazırlanır.

Gayrimenkul En İyi Kullanım Analizi
Yatırımcının stratejileri doğrultusunda, yatırım yapacağı mülk ile ilgili, her türlü gayrimenkul yatırımı göz önünde bulundurularak, projenin satış hızı ve gelir tahmini, yatırım bedeli, nakit akışı, finansal oranların analizi gibi finansal çalışmalar ışığında ‘en İyi Kullanım Analizi Raporu’ hazırlanır.
 

Gayrimenkul Satış ve Pazarlama

Gayrimenkul satmak tecrübe ve uzmanlık gerektirir.

Gayrimenkul yatırımlarında ürünün fiziken başarıyla ortaya çıkarılması,
yatırımın başarısını garanti etmez. Ortaya çıkan ürünün pazarlaması, satışı, kiralanması, işletilmesi gibi hususlar doğru yönetilmediği taktirde, ürünlerin pazarda doğru konumlanmasını engeller. Bu da yatırım verimliliğini düşürür.

AKTİF BAŞKENT, verdiği hizmetlerle gayrimenkullerin en iyi şekilde
değerlendirilmesine destek olur.

Pazarlama Hizmetleri

 • Proje kimliğinin oluşturulması ve lansman danışmanlığının yapılması
 • Pazarlama master planının hazırlanması ve işler hale getirilmesi
 • Hedef kitle planlarının yapılması

Satış Hizmetleri

 • Piyasa araştırmaları doğrultusunda projeye uygun birimlerin, fiyat stratejile rinin belirlenmesi
 • Satış ofisinin tasarımı ve fonksiyonları hakkında bilgi verilmesi
 • Satış tahsilat sisteminin kurulması, ödemelerin denetlenmesi
   

Gayrimenkul Geliştirme

Gayrimenkul geliştirme için işin uzmanına bırakın.

Gayrimenkul yatırımları geliştirilirken karşı karşıya kalınabilecek sorunları ve riskleri yatırım kararı vermeden görebilmek, yönetilemeyecek riskleri tespit ederek en verimli yatırım alternatiflerine yönelebilmek, deneyim ve teknik bilgi gerektiren bir beceridir.

AKTİF BAŞKENT, yıllara yayılmış tecrübesi, geliştirdiği ve değerlendirdiği projelerden taşıdığı birikimi ve dinamik pazar bilgisi ile gayrimenkul yatırımlarının yerindeliği ve verimliliğini sorgulayıp analiz ederek yatırımcıyı en karlı alternatiflere yönlendirme konusunda uzmandır.

Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri

 • Yatırımın ve yatırımcının genel bir analizi yapılarak, yatırımcının gayrimenkul sektörü ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi
 • Yatırımcının talep ve ihtiyacı doğrultusunda, Pazar araştırmalarının yapılması ve bu araştırma sonuçları neticesinde, lokasyon ve hedef kitlenin doğru bir strateji çerçevesinde belirlenmesi
 • Gayrimenkullerin mevcut imar durumu çerçevesinde temel fizibilite çalışmalarının yapılarak, finansal boyutun analiz edilmesi
 • Gerek olması durumunda, arazi ile ilgili şehircilik prensipleri ve kuralları çerçevesinde, imar revizyonu ve plan tadilat çalışmalarının yapılması
 • Alternatif mimari çalışmalar doğrultusunda, şehircilik ve planlama prensipleri de göz önünde tutularak en iyi konseptin belirlenmesi
 • Temel fizibilite raporunun konsept proje bazında revize edilerek, mevcut finansal etüdlerin Yapılması
   

Yatırım Danışmanlığı

Yatırımlarınızı doğru yönlendirin, değer artsın.

Gayrimenkul sektöründe yatırım yaparken, uzun ve sabır gerektiren bir dizi çalışmayla başarısızlığa yol açacak riskler tespit ve elimine edilebilir. Yatırım yapılırken planlı atılan adımlar, başarılı bir proje yolunda temel taşlarının sağlam bir şekilde yerli yerine oturması anlamına gelir.

Kontrollü ve iyi yönetilen yatırım süreçleri, sistematik olmayan risklerin en iyi şekilde yönetilmesini, böylece projenin hedefine ulaşmasını sağlar.

Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri

 • Metraj, keşif ve bütçe yönetimi
 • Proje direkt ve endirekt maliyet analizlerinin yapılması ve proje bütçesinin hazırlanması
 • İş programının çözümlenmesi ve kritik aktivitelerin belirlenmesi
 • Yatırımcının el kitabı olan proje “master planı’’ hazırlanması
 • Fizibilite çalışması
 • Yatırım planlama / bütçeleme
 • Yatırımcı lehine her türlü rekabet ortamı hazırlanarak müteahhit seçimi ve değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi
 • Süpervizyon Hizmetleri
   

Gayrimenkul Danışmanlığı

Gayrimenkulde tesadüflere yer yoktur.
İşin doğrusunu bilen biri mutlaka vardır.

Gayrimenkul, kendine has dinamikleri ve mantığı olan bir yatırım enstrümanıdır. Bu yüzden gayrimenkul yatırımları yapılırken hatalardan korunmak için ince elenip sık dokunmalıdır. AKTİF BAŞKENT, gayrimenkul piyasasına özgü hizmetlerle yatırıma konu olacak varlıkların tüm özellikleriyle tespit edilmesini ve tanımlanmasını sağlar.

Durum Tespiti
İlgili kurum ve kuruluşlardan imar durumu, çap, plankote benzeri hukuki ve teknik belgeler ışığında, yatırımcının ihtiyacı göz önünde bulundurularak, belli bir strateji doğrultusunda durum tespit raporu hazırlanır.

Gayrimenkul Değerleme
Herhangi bir yatırım kararında en önemli husus, yatırım yapılacağı mülkün gerçek değerinin belirlenmesidir. Değerleme çalışmalarında; satış karşılaştırma, maliyet yaklaşımı, gelir kapitalizasyonu yöntemleri gibi, dünyada kabul gören son teknikler kullanılarak, tüm resmi ve teknik belgelerin ışığında en detaylı analizlerle değerleme raporları hazırlanır.

Gayrimenkul En İyi Kullanım Analizi
Yatırımcının stratejileri doğrultusunda, yatırım yapacağı mülk ile ilgili, her türlü gayrimenkul yatırımı göz önünde bulundurularak, projenin satış hızı ve gelir tahmini, yatırım bedeli, nakit akışı, finansal oranların analizi gibi finansal çalışmalar ışığında ‘en İyi Kullanım Analizi Raporu’ hazırlanır.
 

Gayrimenkul Satış ve Pazarlama

Gayrimenkul satmak tecrübe ve uzmanlık gerektirir.

Gayrimenkul yatırımlarında ürünün fiziken başarıyla ortaya çıkarılması,
yatırımın başarısını garanti etmez. Ortaya çıkan ürünün pazarlaması, satışı, kiralanması, işletilmesi gibi hususlar doğru yönetilmediği taktirde, ürünlerin pazarda doğru konumlanmasını engeller. Bu da yatırım verimliliğini düşürür.

AKTİF BAŞKENT, verdiği hizmetlerle gayrimenkullerin en iyi şekilde
değerlendirilmesine destek olur.

Pazarlama Hizmetleri

 • Proje kimliğinin oluşturulması ve lansman danışmanlığının yapılması
 • Pazarlama master planının hazırlanması ve işler hale getirilmesi
 • Hedef kitle planlarının yapılması

Satış Hizmetleri

 • Piyasa araştırmaları doğrultusunda projeye uygun birimlerin, fiyat stratejile rinin belirlenmesi
 • Satış ofisinin tasarımı ve fonksiyonları hakkında bilgi verilmesi
 • Satış tahsilat sisteminin kurulması, ödemelerin denetlenmesi
   

Gayrimenkul Geliştirme

Gayrimenkul geliştirme için işin uzmanına bırakın.

Gayrimenkul yatırımları geliştirilirken karşı karşıya kalınabilecek sorunları ve riskleri yatırım kararı vermeden görebilmek, yönetilemeyecek riskleri tespit ederek en verimli yatırım alternatiflerine yönelebilmek, deneyim ve teknik bilgi gerektiren bir beceridir.

AKTİF BAŞKENT, yıllara yayılmış tecrübesi, geliştirdiği ve değerlendirdiği projelerden taşıdığı birikimi ve dinamik pazar bilgisi ile gayrimenkul yatırımlarının yerindeliği ve verimliliğini sorgulayıp analiz ederek yatırımcıyı en karlı alternatiflere yönlendirme konusunda uzmandır.

Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri

 • Yatırımın ve yatırımcının genel bir analizi yapılarak, yatırımcının gayrimenkul sektörü ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi
 • Yatırımcının talep ve ihtiyacı doğrultusunda, Pazar araştırmalarının yapılması ve bu araştırma sonuçları neticesinde, lokasyon ve hedef kitlenin doğru bir strateji çerçevesinde belirlenmesi
 • Gayrimenkullerin mevcut imar durumu çerçevesinde temel fizibilite çalışmalarının yapılarak, finansal boyutun analiz edilmesi
 • Gerek olması durumunda, arazi ile ilgili şehircilik prensipleri ve kuralları çerçevesinde, imar revizyonu ve plan tadilat çalışmalarının yapılması
 • Alternatif mimari çalışmalar doğrultusunda, şehircilik ve planlama prensipleri de göz önünde tutularak en iyi konseptin belirlenmesi
 • Temel fizibilite raporunun konsept proje bazında revize edilerek, mevcut finansal etüdlerin Yapılması