Proje Yönetimi

Bir projenin başarıyla sonuca ulaşması sürecin doğru tasarlanması ve yönetilmesiyle ilgilidir. Projenin ilk adımından itibaren yürütülecek ön görülü ve detaylı çalışma projede karşılaşılabilecek olası riskleri en aza indirir. AB PROJE YÖNETİMİ, profesyonel ekibiyle projelerin tasarlanma aşamasından satış sonrası hizmetlerine kadar her alanda danışmanlık hizmeti sunarak değerli ve doğru projelerin hayata geçirilmesi için çalışır.

AB PROJE YÖNETİMİ’ nin proje alanında verdiği hizmetler:
 

PROJE KONSEPT VE TASARIM GELİŞTİRME HİZMETİ

Proje Konsept Geliştirme

 • Proje Vizyonu ve Hedeflerini Belirlenmesi
 • SWOT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analiz Çalışmaları
 • Pazar Araştıması ve Rakip Analizlerinin Hazırlanması
 • Hedef Kitle Tanımlamalarının Yapılması
 • Potansiyel Müşteri Talep ve İhtiyaç Araştırmaların Yapılması
 • Tasarım Kriterleri ve Proje Briefi Hazırlanması

Tasarım Geliştirme

 • Arsa Kullanımı Planlaması
 • Mimari ve Konsept Tasarım, Bina ve Arazi Değerlendirilmesi
 • Konut/Ticari Ünite Tipoloji ve tip bazında m²

Dağılımının Belirlenmesi

 • Vaziyet Planı, Kat Planı ve Daire/Ticari Ünite Planı Optimizasyonu
 • Satış Ofisi ve Örnek Daire/Ticari Ünite Oluşturma ve Tefriş Hazırlığı
   

PROJE PAZARLAMA HİZMETLERİ

Pazarlama Ve Satış Öncesi Yönetim Hizmetleri

 • Pazarlama Stratejisi ve Satış Süreç Senaryolarının Oluşturulması
 • Pazarlama-Satış İletişim Takvimi/Bütçesi Oluşturması ve Yönetimi
 • Pazar-Piyasa Fiyat Analizi Çalışmaları
 • Fiyatlama Stratejisi ve Şerefiyelendirme Çalışmaları
 • Fiyat Artış-Zam Karar Mekanizması Oluşturması ve Yönetimi
 • Finans modeli oluşturma
   

KURUMSAL KİMLİK GELİŞTİRME

 • Proje İsim, Logo ve Kurumsal Kimlik Yapılandırması
 • Görselleştirme (3D) Çalışmalarını Hazırlanması
 • Maket Yapım Süreç Yönetimi
 • Katalog-broşür çalışmaları
 • Kurumsal Web Sitesi Çözümleri
 • Sosyal Ağlar Danışmanlığı ve Yönetimi

Reklam ve Tanıtım Hizmetleri

 • Proje Lansman Planı Hazırlanması
 • Pazarlama İletişim Takvimi/Bütçesi Oluşturması ve Yönetimi
 • Reklam Çalışmalarının Koordinasyonu
 • Medya Planı Oluşturma, Satınalma Yönetimi ve Performans Takibi
 • Proje Basın Lansmanı/Toplantısı Organizasyonu
 • Röportaj, Özel Haber ve Basın Bülteni Yönetimi
 • Database Yönetimi ve E-mail / SMS Gönderimi
 • Stand Açma Faliyetlerinin Organizasyonu
 • Satış Ofisi Etkinlik Organizasyonu ve Yönetimi
   

TASARIM YÖNETİMİ

Projenizin değerini tasarım yönetimi ile yükseltin

 • Arsa Kullanımı Planlaması
 • Mimari ve Konsept Tasarım, Bina ve Arazi Değerlendirilmesi
 • Konut/Ticari Ünite Tipoloji ve tip bazında m² Dağılımının Belirlenmesi
 • Vaziyet Planı, Kat Planı ve Daire/Ticari Ünite Planı Optimizasyonu
 • Satış Ofisi ve Örnek Daire/Ticari Ünite Oluşturma ve Tefriş Hazırlığı

Tasarım Yönetimi Süreçleri

 • Dizayn kriterlerinin belirlenmesi (yerel ve uluslararası yönetmelikler, ulusa kanunlar gibi farklı disiplinlerde uygulanan standartlara uygunluğun sağlanması)
 • Dizayn yapacak grupların ve danışmanların ön değerlendirilmelerinin yapıması
 • İhtiyaçlar doğrultusunda en uygun projenin tespiti
 • Her türlü proje disiplininin proje hedef kitlesi düşünülerek dizayn edilmesi
 • Tasarım ile ilgili her türlü kamu kurumunda ilgili süreçlerin takibi ve yürütülmesi
 • Dizayn ekibinin yönlendirilmesi
 • İş programlarının oluşturulması, onayı ve kontrolü
 • Projelerin ve hesapların kontrol ve Teknik şartnamelerin kontrolü

PROJE KONSEPT VE TASARIM GELİŞTİRME HİZMETİ

Proje Konsept Geliştirme

 • Proje Vizyonu ve Hedeflerini Belirlenmesi
 • SWOT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analiz Çalışmaları
 • Pazar Araştıması ve Rakip Analizlerinin Hazırlanması
 • Hedef Kitle Tanımlamalarının Yapılması
 • Potansiyel Müşteri Talep ve İhtiyaç Araştırmaların Yapılması
 • Tasarım Kriterleri ve Proje Briefi Hazırlanması

Tasarım Geliştirme

 • Arsa Kullanımı Planlaması
 • Mimari ve Konsept Tasarım, Bina ve Arazi Değerlendirilmesi
 • Konut/Ticari Ünite Tipoloji ve tip bazında m²

Dağılımının Belirlenmesi

 • Vaziyet Planı, Kat Planı ve Daire/Ticari Ünite Planı Optimizasyonu
 • Satış Ofisi ve Örnek Daire/Ticari Ünite Oluşturma ve Tefriş Hazırlığı
   

PROJE PAZARLAMA HİZMETLERİ

Pazarlama Ve Satış Öncesi Yönetim Hizmetleri

 • Pazarlama Stratejisi ve Satış Süreç Senaryolarının Oluşturulması
 • Pazarlama-Satış İletişim Takvimi/Bütçesi Oluşturması ve Yönetimi
 • Pazar-Piyasa Fiyat Analizi Çalışmaları
 • Fiyatlama Stratejisi ve Şerefiyelendirme Çalışmaları
 • Fiyat Artış-Zam Karar Mekanizması Oluşturması ve Yönetimi
 • Finans modeli oluşturma
   

KURUMSAL KİMLİK GELİŞTİRME

 • Proje İsim, Logo ve Kurumsal Kimlik Yapılandırması
 • Görselleştirme (3D) Çalışmalarını Hazırlanması
 • Maket Yapım Süreç Yönetimi
 • Katalog-broşür çalışmaları
 • Kurumsal Web Sitesi Çözümleri
 • Sosyal Ağlar Danışmanlığı ve Yönetimi

Reklam ve Tanıtım Hizmetleri

 • Proje Lansman Planı Hazırlanması
 • Pazarlama İletişim Takvimi/Bütçesi Oluşturması ve Yönetimi
 • Reklam Çalışmalarının Koordinasyonu
 • Medya Planı Oluşturma, Satınalma Yönetimi ve Performans Takibi
 • Proje Basın Lansmanı/Toplantısı Organizasyonu
 • Röportaj, Özel Haber ve Basın Bülteni Yönetimi
 • Database Yönetimi ve E-mail / SMS Gönderimi
 • Stand Açma Faliyetlerinin Organizasyonu
 • Satış Ofisi Etkinlik Organizasyonu ve Yönetimi
   

TASARIM YÖNETİMİ

Projenizin değerini tasarım yönetimi ile yükseltin

 • Arsa Kullanımı Planlaması
 • Mimari ve Konsept Tasarım, Bina ve Arazi Değerlendirilmesi
 • Konut/Ticari Ünite Tipoloji ve tip bazında m² Dağılımının Belirlenmesi
 • Vaziyet Planı, Kat Planı ve Daire/Ticari Ünite Planı Optimizasyonu
 • Satış Ofisi ve Örnek Daire/Ticari Ünite Oluşturma ve Tefriş Hazırlığı

Tasarım Yönetimi Süreçleri

 • Dizayn kriterlerinin belirlenmesi (yerel ve uluslararası yönetmelikler, ulusa kanunlar gibi farklı disiplinlerde uygulanan standartlara uygunluğun sağlanması)
 • Dizayn yapacak grupların ve danışmanların ön değerlendirilmelerinin yapıması
 • İhtiyaçlar doğrultusunda en uygun projenin tespiti
 • Her türlü proje disiplininin proje hedef kitlesi düşünülerek dizayn edilmesi
 • Tasarım ile ilgili her türlü kamu kurumunda ilgili süreçlerin takibi ve yürütülmesi
 • Dizayn ekibinin yönlendirilmesi
 • İş programlarının oluşturulması, onayı ve kontrolü
 • Projelerin ve hesapların kontrol ve Teknik şartnamelerin kontrolü